top of page

SỰ BỀN VỮNG

 
VẬT LIỆU CÓ THỂ XỬ LÝ SINH HỌC 
Với tính bền vững là một chủ đề quan trọng, chúng tôi đang sử dụng sợi gỗ thật để chuyển.
Điều này cho phép truyền nhiệt của chúng tôi có thể phân hủy sinh học.
DA TÁI CHẾ
Nguồn chất thải da có thể theo dõi được.
Duy trì vẻ ngoài và cảm giác truyền thống của da thật.
Vật liệu được chứng nhận bởi Control Union CU854600. Giao lưu dệt may năm 2017.
SILICONE TÁI CHẾ PHẢN QUANG
Bền vững & Thân thiện với môi trường: tái chế và tái sử dụng vật liệu được cho là sẽ được chôn lấp. Tận dụng triệt để tất cả các vật liệu phế thải của chúng tôi để cho phép sử dụng bền vững hơn.
60c x 20 lần hoặc 40c x 50 lần Home Wash
Co giãn & chức năng
Tùy chọn nhiều màu 
 
PPT25.jpg
Nó tạo ra một sự khác biệt lớn để tái chế. Nó tạo ra một sự khác biệt lớn để sử dụng các sản phẩm tái chế.

Nó tạo ra một sự khác biệt lớn để tái sử dụng mọi thứ.

KENT cung cấp nhiều loại nguyên liệu thô và sản phẩm cho phép bạn tối ưu hóa tính bền vững của thương hiệu bằng cách Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế.
 
 
poly.png
bottom of page